وب سایت بازیکنان برتر

ارائه دهنده سرور های کانتر استریک سورس

لیست آیپی های کانتراستریک سورس

آخرین لیست آیپی های سرور بازیکنان برتر به شرح زیر میباشد .

public 48slot: 178.216.250.82:20000

deathMatch 44slot: 178.216.250.82:27016

Aim-Awp 24slot: 178.216.250.82:27017

Zombie 44slot: 178.216.250.82:27018

Gungame 24slot: 178.216.250.82:21000

Match 48slot: 178.216.250.82:27000

Teamspeak : Ts.Tpcss.ir